August 2022

ชุมชนอิสลามแห่งไลบีเรียเฉลิมฉลองเดือนชะบาน

ชุมชนอิสลามแห่งไลบีเรียเฉลิมฉลองเดือนชะบาน

MONROVIA –ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 5 และ 6 มีนาคม2022ซึ่งตรงกับวันที่ 2 และ 3 ของเดือนชะ อฺบาน 1443 นักวิชาการของไลบีเรียได้รวมตัวกันที่ห้องประชุมของมัสยิด Ahlu Sunnah...

Continue reading...

Medica Liberia ต้องการความเท่าเทียมทางเพศอย่างยั่งยืน

Medica Liberia ต้องการความเท่าเทียมทางเพศอย่างยั่งยืน

MONROVIA –ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันในการต่อสู้กับความรุนแรงทางเพศตามเพศ (SGBV) และความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงอื่นๆ เมดิกา ไลบีเรียกล่าวว่าประเทศจะก้าวหน้าผ่านความเท่าเทียมทางเพศที่ยั่งยืนเท่านั้น เมดิกา ไลบีเรียเข้าร่วมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล (IWD)...

Continue reading...

ไลบีเรีย: MNG Gold ตัวแทน Hills สิ้นสุดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนึ่งวันในเขต Boisien กับผู้อยู่อาศัย

ไลบีเรีย: MNG Gold ตัวแทน Hills สิ้นสุดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนึ่งวันในเขต Boisien กับผู้อยู่อาศัย

BOISIEN DISTRICT, Kokoyah District – The Turkish Mining Company in Kokoyah District, MNG Gold โดยความร่วมมือกับสำนักงานการเลือกตั้งผู้บัญญัติกฎหมายของ...

Continue reading...