สร้างและใช้กลยุทธ์เศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วย

สร้างและใช้กลยุทธ์เศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วย

ขยายสถาบันการเงินในภูมิภาค – ธนาคาร เพิ่มเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ส่งเสริมการแข่งขันโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโอกาสมากที่สุด กีดกันการผูกขาดและจำกัดอิทธิพลทางการเมืองในระบบตลาดเสรี ให้การแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นแนวทางและเสริมสร้างกระบวนการ เป้าหมายของคุณที่นี่คือการสร้างระบบที่แข็งแกร่งที่สามารถทนต่อการทดสอบของเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้แต่ละภูมิภาคเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

ยิ่งไปกว่านั้น

 การกระจายความเสี่ยงจะช่วยต่อต้านอัตราเงินเฟ้อของประเทศ สร้างเศรษฐกิจที่สมดุลเชิงกลยุทธ์ด้วยการสนับสนุนในระดับภูมิภาค และทำให้แน่ใจว่าเราค่อย ๆ จำกัดการพึ่งพาด้านสกัดซึ่งไม่เคยช่วยประเทศในทางที่มีความหมาย (อ่าน “ปิดเหมืองในไลบีเรีย: ทั้งหมด พวกเขา). โปรดจำไว้ว่าประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีสถาบันการปกครองที่เข้มแข็งและเป็นอิสระมักจะได้รับผลกระทบด้านลบของอุตสาหกรรมสกัดเสมอ ซึ่งรวมถึงความยากจนและความไม่เท่าเทียม ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การถูกยึดครองและการสูญเสียการดำรงชีวิต ความรุนแรง ความขัดแย้งที่ไม่มีวันสิ้นสุด ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดกลยุทธ์เศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลควรระบุถึงความตั้งใจที่จะค่อยๆ จำกัดการนำเข้าและขยายการส่งออกของสินค้าที่ผลิตในระดับภูมิภาค ต้องมีกรอบเวลาที่เป็นจริงในการยุติการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมด เช่น ข้าว แป้ง น้ำตาล สัตว์ปีก ปลา และ “ของใช้ในชีวิตประจำวัน” อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่น กลยุทธ์นี้ต้องรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และช่วงเริ่มต้นของการผลิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราควบคุมและเป็นเจ้าของกระบวนการทั้งหมด ยกเลิกข้อบังคับระดับภูมิภาค เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้บริหารท้องถิ่นทำการตัดสินใจส่วนใหญ่สำหรับโลแคลของตน ผู้คนต้องเป็นเจ้าของกลยุทธ์เพื่อให้มันทำงาน – ผูกเข้ากับตัวตนของพวกเขา!

แผนภูมิอย่างง่ายด้านล่าง

จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นกลยุทธ์นโยบายของคุณ การสร้างชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจต้องเป็นความพยายามอย่างตั้งใจและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงกลยุทธ์ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจในตลาด การบรรจบกันของทักษะและความเชี่ยวชาญ การฟื้นฟู และการวางตำแหน่งนโยบาย วิสัยทัศน์ระดับชาติจะต้องดำเนินไปด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ได้ผลสูงสุดและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา การพึ่งพาตนเองในระดับชาติและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันทั่วประเทศ เรียก “เล้า” (สหกรณ์) ทั่วประเทศเพื่อสร้างประเทศ!

credit : triplefastluck.com
blackcloudfactor.com
goldstimul.com
lafamillemasse.com
fattedcalf.net
facemaskschina.com
favrauddesign.com
saludfamiliarforever.com
fleshisfiction.com
farmasiint.net
nordfranchecomtehandball.net
chatbul.net