เว็บตรง

เว็บตรงMary Himmie Youth Rehabilitation Foundation เริ่มภารกิจช่วยเหลือ “Zogos” ในไลบีเรีย

เว็บตรงMary Himmie Youth Rehabilitation Foundation เริ่มภารกิจช่วยเหลือ “Zogos” ในไลบีเรีย

องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (NGOเว็บตรง) ที่ได้รับการตั้งชื่อและตั้งชื่อตามมูลนิธิฟื้นฟูเยาวชน Mary Himmie ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและไลบีเรีย ได้ยุติโครงการสร้างความตระหนักในหนึ่งวันที่มุ่งหวังและจัดทำแผนและโปรแกรมต่างๆ เพื่อลดจำนวนประชากรจำนวนมาก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศเยาวชนที่ด้อยโอกาสมักเรียกกันว่า “โซกอส” ในไลบีเรียโครงการสร้างจิตสำนึกจัดขึ้นที่บ้านของมูลนิธิในชุมชน Chicken Soup Factory ใน...

Continue reading...

เว็บตรงสตรีไลบีเรียเรียกร้องให้ต่อสู้ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันในการกำกับดูแล

เว็บตรงสตรีไลบีเรียเรียกร้องให้ต่อสู้ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันในการกำกับดูแล

 ผู้สมัครวุฒิสภาในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในปี 2020 ในเขต Nimbaเว็บตรง ได้เรียกร้องให้สตรีไลบีเรียปูทางอย่างจริงจังในแวดวงการเมืองโดยไม่ต้องกลัวท่ามกลางการเลือกปฏิบัติและความพ่ายแพ้เธอพูดในช่วงสุดสัปดาห์ที่โครงการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลซึ่งจัดโดย Women Movement for Sustainable Development (WOMSUD) ภายใต้หัวข้อ “Choose to challenge”...

Continue reading...